Harici Telefon
13 Haziran 2017

BİRİM

TELEFON NUMARASI

FAX

Başhekim

3263446623

Müdür

3263453050

Satın Alma

3263441933

Var

Hasta Hakları

3263447332

Var

Diyaliz

Santral

Tıbbi Ambar

3263449974

Var

Personel Şefliği

3263449700

Var

Evde Sağlık Hizmetleri

3263449703

Acil Poliklinik

3263449600

Var

Santral

3263443839

Santral

3263441054

Santral

3263441739

Santral

3263449696

Nöbetçi Doktor

5497934422