T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı

Güncelleme Tarihi: 09/11/2018

 KURUMSAL AMAÇ KURUMSAL HEDEFKURUMSAL EYLEM PLANLARI

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef 1

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların ana hizmet binasına kolay ulaşımlarının sağlanması için ring araçlarının hizmete girmesi

Kurumsal Eylem Planı 2

İlgili mevzuat gereği Ruh Sağlığı ve Hastalarını topluma kazandırmak için Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin faaliyete girmesi

Kurumsal Eylem Planı 3

Patoloji Laboratuvar sonuçlarının sisteme entegrasyonu sağlanarak hasta ve yakınlarının kolay ulaşımının sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz Acil Servisin otopark sıkıntısı ve acil servis işleyişinde sıkıntılar yaşanması nedeniyleziyaretçi girişlerinin Acil Servis yerine B Blok Ana poliklinik girişinden yapılması şeklinde değiştirilmesi gerekli düzenlemelerin yapılması.

Kurumsal Eylem Planı 5

Hastanemiz bahçesinde peyzaj düzenlemelerinin yapılması, yönlendirme levhalarının ışıklandırılması

Kurumsal Eylem Planı 6

Asansörlere uyarı çağrı sistemi kurulması

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 1

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemiz acil servis otopark alanının yetersiz olması nedeniyle hastane binamız ile yeni açılacak ADSM binası arasındaki arsaya 300 araçlık yeni bir otopark alanının oluşturulması için Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğüne resmi başvuruda bulunulması.

Kurumsal Eylem Planı 2

Diyabet hastalarına tedavi,beslenme ve egzersiz yönünden eğitimlerin yapılması için Diyabet Polikliniğinin hizmete girmesini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 3

Hasta ve yakınlarını bilgilendirmek amacıyla Acil Servis girişine ledli tabela takılarak nöbetçi eczane konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 4

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve Hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan Dilek ve Öneri Kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin Düzenleyici ve Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal Eylem Planı 5

Hasta Memnuniyet Anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 1

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastane Bahçesinde personeller için ayrı bir kartlı geçişli otopark(kartlı) alanının oluşturulması

Kurumsal Eylem Planı 3

Sosyal alanların(kafeterya,kreş,mescit vb.) oluşturulmasının sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 4

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere Teşekkür Belgesinin verilmesi.

Kurumsal Eylem Planı 5

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(Toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

Kurumsal Eylem Planı 6

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması.

Kurumsal eylem planı 7

Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

 

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Hedef 1

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

Kurumsal Hedef 2

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Kurumsal Eylem Planı 1

İlgili mevzuat gereği, Mahkûm Koğuşunun hizmete açılması

Kurumsal Eylem Planı 2

İlgili mevzuat gereği,Mevcut 1.seviye genel yoğun bakım ünitesinin 2.seviyeye yükseltilmesi

Kurumsal Eylem Planı 3

İlgili mevzuat gereği hastanemizden çıkan atık suların direk kanalizasyona karışmasını engellemek amacıyla atık su arıtma tesisinin kurulması

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat,yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal Amaç 5

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi.

Kurumsal Eylem Planı 3

Hastanemiz doğal projesinin gerçekleştirilmesi

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiksiklerinin giderilmesi

 

 

 

Kurumsal Amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 2

Çalışanların eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 3

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

Kurumsal Eylem Planı 4

Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Kurumsal Amaç 7

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Kurumsal Hedef 1

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

Kurumsal Hedef 2

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

Kurumsal Eylem Planı 2

Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
KU.YD.002 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER VE EYLEM PLANI.docx