T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı

Güncelleme Tarihi: 03/05/2019

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemiz yerleşim olarak yüksekte kurulması nedeniyle hasta ve hasta yakınlarının Hizmet Binalarımıza ulaşımlarının kolaylaştırmak için Hatay Büyükşehir Belediyesiyle görüşülerek Şehir içi dolmuşların hastane içerisine girmesini sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 2

Hasta ve Hasta Yakınlarının Poliklinik Hasta Kabullerinin dışında poliklinik sıra almalarına yönelik poliklinik ana girişine Kiosk (Sıramatik) Sistemi kurmak.

Kurumsal Eylem Planı 3

Mevcuttaki Kan Alma Birimimizin yetersiz kalması nedeniyle B Blok Poliklinik 2.kata Çocuk Kan Alma Biriminin oluşturulması.

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastane bahçemizde peyzaj düzenlemelerinin yapılması, hastane içi ve dışı işlevselyönlendirme levhalarının güncelliğinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 5

Güvenlik Raporlama Sistemini Web tabanlı yapılandırılarak Gizlilik Esasının sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 6

Asansör içi kat yerleşim planlarının yapılması.

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemiz acil servis otopark alanının yetersiz olması nedeniyle hastane binamız ile yeni açılacak ADSM binası arasındaki arsaya 300 araçlık yeni bir otopark alanının oluşturulması için gerekli yazışmalar yapılmış olup otoparkın yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi.

Kurumsal Eylem Planı 2

Gebelerin doğum öncesi ve sonrası beslenme, egzersiz v.b yönünden eğitimlerinin yapılması için Gebe Okulumuzun hizmete girmesinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 3

Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla B Blok Poliklinik girişine led ekran takılarak Günlük Hekim Çalışma Listeleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 4

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve Hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan Dilek ve Öneri Kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin Düzenleyici ve Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal Eylem Planı 5

Hasta Memnuniyet Anket verilerini %85’in üstünde tutmak ve anket sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal Eylem Planı 6

Mevcut ameliyathane hasta bekleme alanının yetersiz olmasından dolayı yeni bir hasta yakını bekleme alanının oluşturulması

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere Teşekkür Belgesinin verilmesi.

Kurumsal Eylem Planı 3

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(Toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması.

 

Kurumsal eylem planı 5

Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

 

Kurumsal Hedef

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Süt Çocuğu Servisi kurularak hizmete açılması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Mevcuttaki 1.seviye Genel Yoğun Bakım Ünitesinin mevcut talebi karşılayamaması nedeniyle yatak artırımının sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

İlgili mevzuat gereği hastanemizden çıkan atık suların direk kanalizasyona karışmasını engellemek amacıyla atık su arıtma tesisinin kurulması

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Ameliyathanede acil vakalar için yeni bir oda oluşturması için gerekli tıbbi cihaz ve alt yapı çalışmalarının yapılması.

 

Kurumsal Eylem Planı 5

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat,yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal Amaç 5

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedef

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Radyoloji Ünitemizde Bulunan Konvansiyonel Röntgen,Mamografi,Seyyar Röntgen Cihazlarının Dijitalleştirilmesini sağlamak.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiksiklerinin giderilmesi

 

 

 

Kurumsal Amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

 

 

Kurumsal Hedef

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Çalışanların eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Kurumsal Amaç 7

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Kurumsal Hedef 1

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

Kurumsal Hedef 2

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
KU.YD.002 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER VE EYLEM PLANI.docx