T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı

Güncelleme Tarihi: 15/02/2021


             
 KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANLARI

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef 1

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 1

7(Yedi) yataklı 1.seviye genel yoğun bakım ünitesinin 2.seviye çıkarılarak toplamda 2.seviye 14(ondört)yataklı genel yoğun bakım yatak sayısına yükseltmek.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Yenidoğan Biriminin kurulması için gerekli altyapı çalışmaların başlatılmasının sağlanmak.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin Eski Hizmet Binasına taşınması için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılmasını sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 4

Acil Servise yakın bir alana Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları kapsamında KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer)Ünitesinin kurulumunu sağlamak.

 

Kurumsal Eylem Planı 5

Hastanemiz bahçesinde peyzaj(Yönlendirme Tabelalarının güncellenmesi, bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, oturma bank sayılarının arttırılması v.s) düzenlemelerinin yapılması

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 1

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Polikliniğe başvuran hasta sayımızdaki artış karşısında hasta otoparkının yetersiz kalması nedeniyle mevcut otopark sayısının arttırılması.

Kurumsal Eylem Planı 2

Poliklinik hasta bekleme alanlarında oturma bank sayısının arttırılması.

Kurumsal Eylem Planı 3

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal Eylem Planı 4

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 1

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Personellerin istirahat saatlerinde kullanmak üzere Konferans salonu karşısındaki Malzeme Deposunun boşaltılarak içerisine masa tenisi, oturma alanları ve kitap okuyabilecekleri Sosyal etkinlik alanlarının oluşturulması için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmak.

Kurumsal Eylem Planı 2

Personel eğitimlerinin yapıldığı Konferans Salonunda fiziki düzenlemeler(zemine halı döşenmesi, koltukların yenilenmesi ve sayısının arttırılması, çay semaverinin alınması, duvar kaplama ve ışıklandırma yapılması, kurumsal logoların yapılması v.s) için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmak.

Kurumsal Eylem Planı 3

Personel Dinlenme Odalarının konforunun(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

Kurumsal Eylem Planı 4

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesi veya plaket verilmesi.

Kurumsal Eylem Planı 5

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

Kurumsal Eylem Planı 6

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

 

Kurumsal Eylem Planı 7

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

 

Kurumsal eylem planı 8

Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal eylem planı 9

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

İlgili mevzuat gereği hastanemizden çıkan atık suların direk kanalizasyona karışmasını engellemek amacıyla atık su arıtma tesisinin kurulması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal Amaç 5

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

KurumsalEylem Planı 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemiz tamir ve tadilat işlemlerini bakanlığın yayınlamış olduğu mevzuatlar ve rehberler çerçevesinde yapmak.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Hastanemiz doğal gaz projesinin gerçekleştirilmesi

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz hizmet kalitesine yönelik 2021 yılı Merkezi Alım İhaleleri kapsamında Tıbbi cihaz ve donanım eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi için gerekli planlamaların yapılmasını sağlamak.

 

 

 

Kurumsal Amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Kurumsal Amaç 7

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Kurumsal Hedef 1

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

Kurumsal Hedef 2

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.

 

 


İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
KU.YD.002 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER VE EYLEM PLANI.docx