T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı

Güncelleme Tarihi: 06/02/2020

           KURUMSAL AMAÇLAR                                                   KURUMSAL HEDEFLER                                              KURUMSAL EYLEM PLANI

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef 1

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 1

Poliklinik Ayaktan Hasta sayımızın artması nedeniyle Mevcuttaki Kan Alma Biriminin yetersiz kalmasından dolayı Çocuk Polikliniklerinin bulunduğu kata Çocuk Kan Alma Biriminin oluşturulması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Asansörler acil durumlarda kullanılmak üzere acil uyarı diafon sistemi kurulması

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Kan Alma Biriminde her kan alma koltuk başına bir adet dokunmatik bilgisayar ve barkod okuyucu konularak numune alan personel tarafından numune kabul işleminin yapıldığı sisteme geçilmesi

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz hasta ve hasta yakınları otopark alanının yetersiz olması nedeniyle yeni otopark alanlarının oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması.

 

Kurumsal Eylem Planı 5

Hastanemiz bahçesinde peyzaj düzenlemelerinin yapılması.

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 1

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

 

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef 1

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulmasının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 4

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 5

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

 

Kurumsal Eylem Planı 6

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

 

Kurumsal eylem planı 7

Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal eylem planı 8

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

 

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Hedef 1

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

Kurumsal Hedef 2

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Kurumsal Eylem Planı 1

İlgili mevzuat gereği, mahkûm koğuşunun hizmete açılması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

İlgili mevzuat gereği, mevcut 1. seviye genel yoğun bakım ünitesinin 2.seviyeye yükseltilmesi

 

Kurumsal Eylem Planı 3

İlgili mevzuat gereği hastanemizden çıkan atık suların direk kanalizasyona karışmasını engellemek amacıyla atık su arıtma tesisinin kurulması

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal Amaç 5

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

KurumsalEylem Planı 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Hastanemiz doğal gaz projesinin gerçekleştirilmesi

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiksiklerinin giderilmesi

 

 

 

Kurumsal Amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Kurumsal Amaç 7

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Kurumsal Hedef 1

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

Kurumsal Hedef 2

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
KU.YD.002 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER VE EYLEM PLANI.docx