T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Güncelleme Tarihi: 18/02/2020


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010-09-384       13.02.2020
Konu : Sağlık Hizmeti Fiyat Tarifeleri

BAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMINI

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nuıı 3'üncü maddesi (c) bendi, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunumun 28’inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355'inci maddesinin “ç” bendi gereğince;

a) Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için ''Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” nin,

b) Kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi' nin,

c) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezince sunulan hizmetler için “TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi ” nin,

d) Bakanlığımıza bağlı hastaneler bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlı hayvanların satışı ile bu kapsamdaki hizmetler için “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi"nin,

e) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet veren merkez referans laboratuvarları ile il sağlık müdürlüklerine bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilecek tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetler için ''Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Ve Analiz Bilgileri Rehberi"nin,

onaylanarak yürürlüğe konulması hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Genel Müdür

 

OLUR
......./......./2020

Prof Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

Ek: 1 Adet (CD)


► Makam Olur'u için tıklayınız
► EK-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları
► EK-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
► EK-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
► EK-3 İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzeme Listesi
► EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi
► EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu
► EK-6- Türkök Yurtdışı Fiyat Tarifesi
► EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi
► EK-8 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi