HAP BAŞKANI GÖREV TANIMI
09 Ekim 2020

GÖREV TANIMI

 


Hastane Olay Yönetim Merkezi’ni organize eder ve yönetir. Hastane afet yönetimi ve destek faaliyetler ile ilgili acil müdahaleden sonlandırmaya kadar tüm stratejik direktifleri verir. Olay eylem planını her operasyon el dönem için onaylar.

Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisi olup, HAP Başkanı hastanede değil veya ulaşamadı ise, bu planı uygulamakla yükümlü kişi o anda görevde olan ve yerine vekâlet eden Başhekim Yardımcısıdır. Afetin mesai saatleri dışında gerçekleşmesi halinde ise Nöbetçi Uzman Doktor ya da Nöbetçi Acil Doktoru bu planı uygulamaya yetkilidir.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN