Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Sunulan Hizmetler

 Takip İşlemleri:

 • Merkeze devamı sağlanan hastaların ilaç tedavilerini düzenli kullanıp kullanmadığı, doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı gibi süreçleri takip etmek,
 • Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde ziyaret etmek ve bu ziyaretler sırasında farmakolojik tedavisini planlamak ve hastayı merkeze devamı konusunda ikna etmeye çalışmak,
 • Merkezde ya da evde takip sırasında herhangi bir sebeple alevlenen ve kendine ya da çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan hastanın ilgili birimlerle irtibat kurarak yataklı bir psikiyatri kliniğine yatışını sağlamak.

 •  Eğitim:

 • Hasta ve hasta yakınlarına psikoeğitim vermek,
 • Uygun hastalara sosyal beceri eğitimi vermek ve toplum içinde uygulamalar yapmak.

 •  Terapi:

 • Hastaların ilgileri ve kişilik özelliklerine uygun uğraşı alanlarını planlamak ve uğraşı terapilerine katılımlarını programlamak,
 • Uygun olan hastalarla açık/kapalı grup terapileri düzenlemek.

 •  Diğer Fonksiyonlar:

 • Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel medya aracılığı ile toplumu bilinçlendirmek ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 • Yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen hastaneye yatış, bakım, çalışacak işyeri ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili kurumlarla irtibat kurmak.
 • 14 Temmuz 2023