Basın - İletişim ve Tanıtım Birimi

Birim Çalışanları

BİRİM SORUMLUSU
Bülent Çalışkan

 BİRİM ÇALIŞANLARI
Hasan Gençoğlu
Halil Çolak

05 Mayıs 2022