1. Seviye 4 Küvözlü Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
27 Nisan 2022

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz; 4 yataklı (kuvöz) kapasiteli 1. Seviye Yoğun Bakım olarak 2017 yılından beri 4 Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve 5 hemşire ile hizmet vermektedir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitemizde fizyolojik olarak stabil olan 35 hafta ve üstü doğan tanı, tedavi, beslenme ve bakım hizmetleri gereken; oksijen dışında destek tedavisi gerektirmeyen 0-28 günlük bebekler kabul edilmektedir. 35 hafta üstü sorunlu bebeklerin ve 35 hafta altında doğanların uygun merkeze transferi için 1 Transport kuvözü bulunmaktadır.  Ayrıca ünitemiz 1 Ventilatör ve 5 Fototerapi Cihazı ile hizmet vermektedir.

Ana binanın(A Blok) Zemin. Katında yer alan Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitemizde anne emzirme odası, doktor aile bilgilendirme alanı ve 3. Kat Kadın Doğum Servisi içerisinde annelerin dinlenmesini sağlayacak özelliklere sahip 4 yataklı 2 Odalı Anne Uyum Oteli bulunmaktadır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitemizde bebeklerin takip ve tedavisi için 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet verilmektedir.