Tanıtım ve İletişim Birimi

 BİRİM SORUMLUSU
1 -Bülent Çalışkan
  BİRİM ÇALIŞANLARI
1 -Hasan Gençoğlu

  GÖREV TANIMLARI
1 - Hastane Başhekiminin Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili birimde hazırlanmasını sağlamak.
2 - Hastane tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerden gelen basın bültenlerini düzenlemek, Yönetime sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla yapmak.
3 - Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. Hastanemiz faaliyetlerinin basın bülteni hazırlanarak Başhekimliğe sunulur uygun görüş verildikten sonra ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla duyurusunu yapmak


Nasıl Gidilir?

Nasıl Gidilir?
Kırıkhan Devlet Hastanesi
Başhekimlik Binası
Zemin Kat


05 Mayıs 2022