Bilgi İşlem Birimi

Birim Çalışanları

BİRİM SORUMLUSU
Alpaslan Çelik

 BİRİM ÇALIŞANLARI
Muhammet Cemil Ateş
Abdurrahman Kayan
Murat İbiş

05 Mayıs 2022