Bilgi İşlem Birimi

Birim Çalışanları

BİRİM SORUMLUSU
Alpaslan Çelik

 BİRİM ÇALIŞANLARI
Muhammet Cemil Ateş
Abdurrahman Kayan
Murat İbiş
Abdurrahman Koca
Muhammed Halil Çelebi

06 Aralık 2023