Anne Dostu
24 Ocak 2023


Hastanemiz Türkiye Kamu Hastanelerinde  63’ncü, ilimizde ise ilk “Anne Dostu Hastane” ünvanı almaya hak kazanmıştır.
6e96b256-ff95-4382-9acd-6cf0586622ab.jpg

  • 220e1c87-8bb0-48ff-a409-7117234a5f83.jpg
  • 4339c7e8-284e-4186-8062-259cb1237b89.jpg
  • 7baaecc0-f31b-4abb-a9b1-c73dae18b29e.jpg
  • 869a75b6-d565-40b4-8ac9-64399e15f07d.jpg
  • a46ea53b-35f2-4a22-a970-d57c967fcd40.jpg
  • b38f6312-cecd-47f7-9890-c6ea5956f04e.jpg
  • b68f770f-b79f-4765-be84-5a730e38af00.jpg
  • da2dfc4b-d91e-44b1-beef-78d64dd530c1.jpg
  • 077505dd-1208-416c-acd5-404b90825ec4.jpg
  • 58f477c8-78e3-47a0-aa18-b8e5242f9fdf.jpg


ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

1-Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

2.Gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

3-Kurumlarda;  poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti  bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

6-Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

7- Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.

8- Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır

9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

10-Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.