Öz Değerlendirme Planı
01 Mart 2022

Doküman Adı

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

KY.PL.001

01.04.2011

01.01.2016

08

1 / 3

 

BÖLÜM

ÖZDEĞERLEN. TAKVİMİ

ÖZDEĞERLEN.

PUANI

DEĞERLENDİRME EKİBİ

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı

07.03.2022

280

Mehmet ALPARSLAN EKİZ

Meral SEVER

BÜLEN ÇALIŞKAN

Kalite Yönetimi

07.03.2022

550

Sevim ŞAHİN

Elif KIRLI

 

BÜLENT ÇALIŞKAN

Doküman Yönetimi

08.03.2022

90

Asiye YILMAZ

Osman ÜNAN

 

RAHME AYDIN

Kurumsal Verimlilik

08.03.2022

170

Bülent ÇALIŞKAN

Rahme AYDIN

BÜLENT ÇALIŞKAN

Risk Yönetimi

09.03.2022

230

Bülent ÇALIŞKAN

Ali GÖK

 

HASAN ASKERDEN

İstenmeyen Olay Bildirimi

09.03.2022

200

Ali ŞİRİN

Mehmet KARAOĞLAN

 

AYCAN KARAOĞLU

Acil Durum ve Afet Yönetimi

09.03.2022

490

Musa KİRİŞ

Bedriye YARDIMCI

 

AYŞEGÜL ÇALIŞKAN

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi

10.03.2022

200

Mehmet ALPARSLAN EKİZ

Meral SEVER

MEHMET KARAOĞLAN

Eğitim Yönetimi

10.03.2022

210

Ahmet ALATAŞ

Bülent ÇALIŞKAN

 

SEHER HABEŞ

Sosyal Sorumluluk

11.03.2022

100

Musa KİRİŞ

Fatma BARAK MUTLUER

 

FATMA ŞENTÜRK İNCE

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 

Hasta Deneyimi

11.03.2022

350

Ayten BABAYİĞİT

Aycan KARAOĞLU

 

MÜNEVVR CELİL KURTOĞLU

 

Hizmete Erişim

11.03.2022

140

Elif KIRLI

Hasan ASKERDEN

 

MÜNEVVR CELİL KURTOĞLU

Yaşam Sonu Hizmetler

11.03.2022

240

Mehmet ALPARSLAN EKİZ

Meral SEVER

 

HÜSEYİN FAKI

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

14.03.2022

420

Sevim ŞAHİN

Elif KIRLI

 

HASAN ASKERDEN

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı

14.03.2022

1010

Hasan ASKERDEN

Ali GÖK

MÜNEVVR CELİL KURTOĞLU

İlaç Yönetimi

14.03.2022

510

Ali ŞİRİN

Mehmet KARAOĞLAN

 

ABDÜLREZZAK TEKİN

Enfeksiyonların Önlenmesi

15.03.2022

570

Musa KİRİŞ

Bülent ÇALIŞKAN

AYCAN KARAOĞLU

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

15.03.2022

630

Ahmet ALATAŞ

Durdu ÇAMUR

 

MENZULE GÜLSÜREN

Transfüzyon Hizmetleri

15.03.2022

320

Aycan KARAOĞLU

Fatma BARAK MUTLUER

 

SABAHATTİN MURATOĞLU

Radyasyon Güvenliği

16.03.2022

770

Ayten BABAYİĞİT

Rahime AYDIN

 

NURAN DURGUN


Doküman Adı

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

KY.PL.001

01.04.2011

01.01.2016

08

2 / 3

 

BÖLÜM

ÖZDEĞERLEN. TAKVİMİ

ÖZDEĞERLEN.

PUANI

DEĞERLENDİRME EKİBİ

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Acil Servis

16.03.2022

490

Rahime AYDIN

Aycan KARAOĞLU

 

MEHMET KARAOĞLAN

 

 

Ameliyathane

17.03.2022

410

Mehmet ALPARSLAN EKİZ

Elif KIRLI

 

FATMA ASKERDEN

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi

17.03.2022

500

Asiye YILMAZ

Osman ÜNAN

EMİNE ÖZCİĞER VARLIBAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

17.03.2022

600

Asiye YILMAZ

Osman ÜNAN

SEDAVET ATİK

Doğum Hizmetleri

18.03.2022

260

Hasan ASKERDEN

Ali GÖK

HARİKA URAZ

Diyaliz Hizmetleri

18.03.2022

580

Ali ŞİRİN

Mehmet KARAOĞLAN

 

M.İRFAN GÖK

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

18.03.2022

640

Bülent ÇALIŞKAN

Aycan KARAOĞLU

 

CENNET KAYHAN

Biyokimya

Laboratuvarı

21.03.2022

560

Musa KİRİŞ

Bedriye YARDIMCI

 

KASIM KURMAZ

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

21.03.2022

610

Musa KİRİŞ

Bedriye YARDIMCI

 

SABAHATTİN MURATOĞLU

Palyatif Bakım Kliniği

21.03.2022

380

Bülent ÇALIŞKAN

Aycan KARAOĞLU

 

EMİNE ANDI

Evde Sağlık Hizmetleri

22.03.2022

360

Mehmet ALPARSLAN EKİZ

Elif KIRLI

 

ÖMER YAVUZYILMAZ

DESTEK HİZMETLERİ

 

Tesis Yönetimi

22.03.2022

540

Ahmet ALATAŞ

Durdu ÇAMUR

BÜLENT ÇALIŞKAN

 

Otelcilik Hizmetleri

23.03.2022

520

Sevim ŞAHİN

Fatma BARAK MUTLUER

 

ABDULLAH DENİZOĞLU

Bilgi Yönetim Sistemi

23.03.2022

630

Ayten BABAYİĞİT

Elif KIRLI

ABDULLAH DENİZOĞLU

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

24.03.2022

560

Bülent ÇALIŞKAN

Aycan KARAOĞLU

 

TÜRKAY DEMİR

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

24.03.2022

230

Mehmet ALPARSLAN EKİZ

Meral SEVER

AHMET GEÇEN

 

Atık Yönetimi

25.03.2022

190

Asiye YILMAZ

Osman ÜNAN

AYCAN KARAOĞLU

Dış Kaynak Kullanımı

25.03.2022

80

Hasan ASKERDEN

Ali GÖK

BÜLENT ÇALIŞKAN

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin İzlenmesi

25.03.2022

250

Ahmet ALATAŞ

Durdu ÇAMUR

AYCAN KARAOĞLU