HAP BAŞKANI İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev

 • Olay Yönetim Merkezi ve Olay Yönetim Ekibini (OYE) organize etmek ve yönetmek,
 • Hastane afet yönetimi ile ilgili acil müdahaleden sonlandırmaya kadar tüm stratejik direktifleri vermek,
 • Gerekirse hastane tahliye işlemini başlatmak,
 • Yürütülen faaliyetlerin gerektiğinde sonlandırılmasına karar vermek.

Gerçekleştirilecek Eylemlerİlk Eylemler

 • HAP Başkanı olarak OYE’yi aktive etmek amacıyla OYE üyelerini telefon, telsiz ile çağırın,
 • OYE’nin hangi pozisyonların aktive edileceğine karar verin (tüm faaliyetler için; bir üye birden fazla işlevden sorumlu olabilir),
 • Acil Müdahale Planı’nın faaliyete geçirilme düzeyi konusunda yetkili üst yöneticilere rapor verin,
 • OYE üyelerine sorumluluklarını bildiren iş akış talimatları/görev yelekleri/ilgili formlar ve kayıtları dağıtın,
 • OYE üyelerine, raporlama zamanını belirterek görevler verin,
 • Sekreterya işlerini yürütecek personeli belirleyin ve iş akış talimatlarını dağıtın; ilgili formların kullanıma hazır olmasını, doldurulmasını ve kayıtların sekreteryanın kontrolünde olmasını sağlayın,
 • Olay Yönetim Merkezinde bulunan personel, stoklar, malzemeler ve kapasitelere ilişkin bilgilerin güncelliğini kontrol edin; bilgi takibi yapmak için üyeleri görevlendirin,
 • Mevcut bilgiyi gözden geçirin ve sonraki iki saat boyunca OYE için ilk olay eylem planını hazırlayın,
 • Olayın, hastane hizmetlerinin sunulmasına etkisi konusunda bilgi edinin,
 • Planlama ve Operasyon bölümlerinden OYE tarafından belirlenen zaman dilimine ait olay eylem planını belirlemelerini isteyin,
 • OYE’nin toplantı ve brifing zamanına karar verin,
 • Hastane genelinde değerlendirme raporunun zamanlamasına (4, 8, 12, 24, 48 saat) karar verin,
 • Haberleşme cihazlarının ve personelinin, faaliyete hazır olmasını sağlayın,
 • Kritik hizmetlerde devam eden faaliyetlerin raporunu alın (ameliyathane, röntgen, acil servis, yoğun bakım ünitesi, ayaktan tedavi bölümü vb.),
 • Mevcut yatak kapasitesine ilişkin rapor alın.Devam Eden Eylemler

 • OYE üyeleri tarafından karar verilen kaynakların seferber edilmesine izin verin,
 • Departman/Servis/Birimlerin Sorumlularıyla, OYE için rutin raporlama mekanizmasını ve zamanlamasını belirleyin,
 • Personel nöbetlerinin düzenlenmesini sağlayın,
 • İlgili yetkili yöneticiler ile irtibata geçin ve alınan talimatlara göre hareket edin,
 • Kaynakları izleme kayıtlarının, düzenli olarak güncellenmesini sağlayın,
 • Olay eylem planının uygulanmasına izin verin (OYE’ye sunuldukları gibi),
 • Seferber edilen kaynaklarla birlikte yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik eylem planını belirleyin,
 • Hastanenin tıbbi kapasitesine ilişkin olarak düzenli raporlar isteyin.Süresi Uzayan Eylemler

 • Herhangi bir dahili olumsuz olayın derhal rapor edilmesini ve buna karşı tedbir alınmasını ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlayın,
 • İstenildiği takdirde, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kriz Koordinasyon Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde koordinasyon toplantılarına katılın,
 • Lojistik ve malzeme ihtiyaçlarının, duruma göre öngörülmesini sağlayın,
 • Tüm personelin psikososyal ihtiyaçlarının dikkate alınmasını ve yeterli düzeyde yönetilmesini sağlayın.Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi

 • Anons, telefon, telsiz   yoluyla aktivasyonun sona erdiğini bildirin,
 • İl Sağlık Müdürlüğüne aktivasyonun sona erdiğini bildirin,
 • Sonraki 24 saat için personel görevlendirilmesini değerlendirin,
 • Operasyonel süreçlerle ilgili raporlar hazırlayın,
 • Gerekirse, personelin psikososyal desteğe erişmesini sağlayın,
 • Olayın değerlendirilmesi sürecine katılın.Eylemlerin Kaydedilme Şekli

 • Hastaların takibi için HAP planında tanımlı formlar
 • Kapasiteleri değerlendirmek için HAP planında tanımlı formlar
 • Bilgi paylaşımı için HAP planında tanımlı formlar
 • Alınan karar için HAP planında tanımlı formlar 

Rapor Vereceğiniz Kişi:
Üst Sağlık Yetkilisi: Bağlı bulunulan genel sekreterlik yöneticisi, İl Sağlık Müdürü, Vali…………………

Kimlik Belirleme
Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN