HAP SEKRETERYASI İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev;

HAP temsilciliği/birimi/ofisinde görevli olan personel tarafından afet ve acil durum planının aktive edilmesi ve olay yönetim merkezinin açılması ile Olay Yönetim Ekibi tarafından istenilen bilgilerin toplanması, kayıt altına alınması gibi verilen talimatları yerine getirir.


Gerçekleştirilecek Eylemlerİlk Eylemler

 • OYM aç ve tüm dokümanları hazır hale getir.
 • Tüm iş akış Talimatını oku ve Afet Yönetim Ekip Çizelgesi gözden geçir
 • OYM haberleşme sistemi kontrol et.
 • Görev yeleklerini dağıtılmak üzere hazırla.
 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve HAP Başkanına düzenli yazılı durum  raporları verin,
 • HAP Başkanından  durum ile ilgili talimat ve bilgi alın,
 • İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet. Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.Devam Eden Eylemler

 • Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et
 • Uygun şekilde raporları ve kayıtları hazırla, düzenle.
 • Stres yönetimi, dinlenme ve gıda alımını fiziksel gereksinimlerini karşılayacak şekilde yap
 • Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.Süresi Uzayan Eylemler

 • HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya devam et.
 • Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,
 • Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın.Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi

 • Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.
 • Son basın brifingleri ve raporların verilmesini sağla.
 • Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski yerlerine yerleştirilmesini sağla.
 • Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl


Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……

Formlar4-29                   

Raporlama Mekanizması…..


Rapor Vereceğiniz Kişi: Hap Başkanı


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN