KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GÖREV TANIMI
09 Ekim 2020

GÖREV TANIMI

 


Hastane Olay Yönetim Merkezi’nde diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişime geçer, afet ve acil durum ile ilgili bilgi akışını sağlayan yetkili kişi olarak görev yapar.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN