KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev;

Hastane Olay Yönetim Merkezi’nde diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişime geçer, afet ve acil durum ile ilgili bilgi akışını sağlayan yetkili kişi olarak görev yapar.


Gerçekleştirilecek Eylemler:İlk Eylemler

 • Hap Başkan’ından görev alır.
 • Bu görev tanımlarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • İlgili yeleği giyer ve Hap Başkanından brifing alır
 • Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu ile Kriz Merkezinde bağlantı kurar.  İnsan Gücü sorumlusundan bir ya da daha fazla yardımcı alır.
 • Uygun iletişim ve mesaj akışını sağlayabilmek için bölgenin ve İlin Acil Organizasyon Şemalarını inceler. Halkla İlişkiler Yetkilisi ile koordineli çalışır.
 • Gerektiğinde hastaneler arası, il ve/veya ülke Kriz Merkezleri ile acil iletişim ağı kurabilmek için bilgi toplar. Açıklama için aşağıdaki bilgileri toplar.
 • Hastanelerin, hastaların hemen ve ileri saatlerde gelmesine göre bakım verme kapasiteleri(hasta bakım kapasitesi ).  Var olan veya olası personel, kaynak vb. sıkıntısı.
 • Başka hastanelere tekerlekli sandalye veya sedye ile taşınacak hastaların sayısı.
 • Diğer birimler tarafından talep edilen gereksinimler (personel, araç, erzak, vb.)
 • Halkla İlişkiler Sorumlusu ile birlikte basınla kurulan iletişim bilgileri
 • İç ve dış tüm haber akışını Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Form (FORM-29) kaydet. Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.
 • Haberleşme Hizmetleri Sorumlusunun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak, hastaneler arası, il ve/veya ülke Kriz Merkezi ile iletişim kurar.
 • Hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi aktarır.
 • Her bir kurumun Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile iletişim kurar.
 • Devletin resmi koordinasyon yetkililerine de hastanedeki gelişmeler ve değişiklikler hakkında güncelleştirilmiş bilgiler verilmesini sürdürür.Devam Eden Eylemler

 • İhtiyaç duyulan yardımı ve bilgiyi hastaneler arası acil iletişim ağından veya il ve ülke Kriz Merkezinden ister.
 • Kurumlar arası problemler hakkında personelden gelen istek ve şikâyetleri alır. 
 • Gönüllülerin referans bilgilerinin doğruluğu hakkında karşılaşılabilecek problemler için İnsan Gücü Sorumlusuna yardımcı olur.
 • İlgili personele görevlendirildikleri birim hakkında varsa özel bilgileri verir. Süresi Uzayan Eylemler

 • Hastane şartları uygun olduğunda, hastane dışında afet gönüllüsü olarak çalışmak isteyen hekim ve diğer hastane çalışanları hakkında Tıbbi Personel Direktörü’ne ve İnsan Gücü Sorumlusuna yardımcı olur.
 • Eğer gerekliyse,  resmi olarak istenen malzemelerin ve ne şekilde gönderilebileceklerinin dökümünü yapar.
 • Uygun makamlara verilmek üzere yaralılar ile ilgili aşağıdaki minimum verileri hazırlar: 
 • Kabul edilen yaralı sayısı ve tedavi edilmiş yaralanmalarının türleri 
 • Hastaneye yatırılan ve taburcu edilen veya başka bir kuruma sevk edilen hastaların sayıları ve ölü sayıları
 • Yaralıların kişisel bilgileri (adı, fiziksel durumu, cinsiyeti, yaşı, adresi, yaralanmasının ciddiyeti ve durumu).
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemlenir. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder.  Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.


Aktivasyonu Sonlandırma

 • Personelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar.
 • Hastane afet yönetimini bilgilendirir.
 • Dokümanlarını ve operasyon kayıt formunu planlama şefine teslim eder.
 • Çıkarılan dersleri ve sonuçları raporlar.
 • Stres yönetimi ve faaliyet sonrası toplantılara iştirak eder.Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……
Formlar4-29
Raporlama Mekanizması…..

Rapor Vereceğiniz Kişi: Hap Başkanı

Kimlik Belirleme

Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN