HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev;

Personel, hasta ve hasta yakınları ve basını da içerecek şekilde iç ve dış paydaşlara HAP Başkanı tarafından onaylanan bilgilerin iletilmesini sağlar.


Gerçekleştirilecek Eylemler:İlk Eylemler

 • HAP Başkan’ından görev alır.
 • Tüm görev tanımlarını okur ve tüm organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • İlgili yeleği giyer.
 • HAP Başkan’ından haberlerin içeriğinde yapılacak kısıtlamaları öğrenir.
 • Hasta tedavi alanlarından ve Hastane Afet Yönetim Merkezi’nden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi oluşturur. Görevli basın mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları belirle. Bu alanların düzenlenmesinde Güvenlik Sorumlusu ile birlikte çalış.
 • Gelen hastane dışı bilgileri değerlendir, sağlık müdürlüğü ile bağlantı kurarak doğrulamaya çalış ve söylentilerin yayılmasını engelle.
 • Halka ve basına haberler iletilmeden önce mesajların HAY tarafından gözden geçirilip onaylanmasını sağla. Halkı bilgilendirecek ve basın açıklamalarını yapacak uygun bir sözcü belirle.
 • Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katıl.
 • Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel yardımların yönlendirilmesini içerebilir,
 • Radyo, TV, gazete ve Internet gibi kaynaklardan gelen afet ve müdahale bilgilerinin izlemi ve raporlanması için personel görevlendir ve gerekli bağlantıları kur.
 • Eğer aktive ise izlem ve dokümantasyon için Destek Hizmetler Sorumlusundan kayıt personeli iste.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.
Devam Eden Eylemler

 • Afet ve hastane bilgilerinin toplanması ve paylaşılması için yapılan tüm yönetim brifinglerine ve Afet Eylem Planlama toplantılarına katılmaya devam et
 • Gelen hastane dışı bilgileri değerlendir, sağlık müdürlüğü ile bağlantı kurarak doğrulamaya çalış ve söylentilerin yayılmasını engelle.
 • Halka ve basına haberler iletilmeden önce mesajların HAY tarafından gözden geçirilip onaylanmasını sağlamaya devam et.
 • Basına verilen bilgilerin sağlık müdürlüğü ile uyum içinde yapılmasını sağla.
 • Destek Hizmetler Sorumlusu ile beraber hastane, afet ve bölgenin durumu hakkında personele iletilen bilgileri güncelle ve bu bilgilerin düzenli iletilmesini sağla.
 • Personele mesajların güncel şekilde iletilmesi ve gelen son bilgilerin dağıtılabilmesi için hastane içi iletişim sistemlerini (e-posta, İntranet, dahili TV, yazılı notlar ... ) kullan.
 • Gerekirse personel ve yakınlarına gelen çağrılar için bir “personel çağrı hattı” kur ve bunun için bir personel görevlendir.
 • Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile işbirliği yaparak: HAY’ ın onayı ile düzenli ve periyodik şekilde basın açıklaması yap.
 • Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisine gelen bilgileri ilet.
 • Personel, medya ve ziyaretçiler için gerekli tabela ve işaretlemeleri yerleştir.
 • Aşağıda yazılanlar İle ilgili Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ile birlikte çalış:
 • Hasta mahremiyetini göz önünde bulundurarak: hasta verilerinin alınması
 • Talep eden uygun kaynaklara uygun bilgilerin açıklanması
Süresi Uzayan Eylemler

 • OYE ile sürekli irtibat halinde olun,
 • HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya devam et.
 • Medya yolu ile halka yapılacak yardım çağrılarını belirlemede Lojistik Birim Yöneticisi ile işbirliği yap.
 • HAY’ ın onayı ile İl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde işbirliği yaparak, medyaya hastanenin son durumu, son kazazede bilgilerinin iletildiği basın toplantılarının yürütülmesini sağla. Uygunsa basının personel ve hastalar ile yapılacak görüşmelerine yardımcı ol.
 • İl Sağlık Müdürlüğü ile bilgi akışının koordinasyonunu sağla.
 • Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,
 • Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
Aktivasyonu Sonlandırma

 • Personelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar.
 • Son basın toplantılarını yapar, durumu raporlar.
 • Hastane afet yönetimini bilgilendirir.
 • Dokümanlarını ve operasyon kayıt formunu planlama şefine teslim eder.
 • Çıkarılan dersleri ve sonuçları raporlar.
 • Stres yönetimi ve faaliyet sonrası toplantılara iştirak eder.
Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……

Formlar 4-29

Raporlama Mekanizması…..
Rapor Vereceğiniz Kişi: Hap Başkanı
Kimlik Belirleme: Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN