FİNANS ŞEFİ GÖREV TANIMI
09 Ekim 2020

GÖREV TANIMIFinansal varlıkların kullanımını ve harcamaların muhasebesini yapar ve izler. Harcamaların kaydedilmesini ve masrafların geri ödenmesini yönetir.


SATINALMA SORUMLUSU

Hastanelerin olaya müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarında ihtiyaç duyduğu HAP Başkanınca onaylanmış araç, malzeme,ilaç ve diğer materyallerin alımı veya kiralanmasından sorumludur.

FATURALAMA MALİYETLENDİRME SORUMLUSU

Olayın maliyet analizini yaparak raporlamaktan ve olaya ilişkin yapılan masrafların doğru bir şekilde kayıtlarının tutulmasını sağlamaktan sorumludur.

HUKUK / TAZMİNAT SORUMLUSU

Olay esnasında hastanede gerçekleşen bir kaza veya hastanedeki bir eylem sonucu oluştuğu iddia edilen tüm zararlara ilişkin tazminat taleplerinin alınması, araştırılması ve dokümante edilmesinden sorumludur.

TAHAKKUK SORUMLUSU

Çalışan personelin görev ve yolluklarının ödenmesinden, görev yolluk/harcırahının avans olarak verilmesinden sorumludur.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN