1. Seviye 7 Yataklı Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi
21 Haziran 2021

Genel Yoğun Bakım ünitemiz; hayatı tehdit eden, kritik bir hastalık varlığında; 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetleri ile hastanın yakın takip ve tedavilerinin yapılması, yaşamın sürdürülmesi ve hastanın hayata döndürülmesi hedeflenerek hizmet veren birimdir.  Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer sağlık hizmetlerine göre, fiziksel şartları özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

1.Seviye Genel Yoğun Bakım ünitemiz 2019 yılında 7 yataklı 1.Seviye olarak hizmet vermeye başlamıştır..

Çocuk ve erişkin tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Ünitemizde 6 hemşiremiz görev yapmaktadır. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir.  Yoğun bakım ünitelerimiz kendi yoğun bakım hekimi dışında diğer branş hekimlerinin de 24 saat süreyle desteğini almaktadır.

Genel Yoğun Bakım ünitemizde ki yataklar acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmış olup; yapay solunum desteği vermek için 1 adet  Mekanik Ventilatör Cihazı, 1 adet  Yetişkin Transport Ventilatör Cihazı; kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren 4 adet  İnvaziv girişli hasta başı Monitörü  ve 1 Kan Gazı Cihazı bulunmaktadır.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi vb. ) uygulanabilmektedir.

Multidisipliner bir anlayış içinde hastalarımızın ‘hayata bağlanmaları’ için özveri ve fedakarlıkla çalışan yoğun bakım hekim ve sağlık çalışanı kadromuz, görevlerini tıbbın gerektirdiği bilim doğrultusunda yapmaktadır.