İhale / Satınalma
01 Ağustos 2017

Krıkhan Devlet Hastanesi Mali Hizmetler Departmanı

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlar;

       Hastanemizce aşağıdaki menülerde yer alan dokümanda cinsi, miktarı, özellikleri ve diğer şartları yazılı mal, hizmet ya da yapım işlerinin 4734 Sayılı Kamu ݝhale Kanunu 22. maddesine göre doğrudan temin ile satın alınması düşünülmektedir. Teklif verecek firmaların dokümanda yazılı hususlar doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini, en geç ilgili alımın karşısında belirtilen son teklif verme tarihe kadar hastanemiz satın alma bölümü görevlilerine teslim etmeleri rica olunur.

        Asılları bilahare gönderilmek üzere aşağıdaki belgegeçer numaralarına yada eposta adresimize belgeler gönderilebilir.

  • Burada verilen bilgiler ilan amaçlı olmayıp, bilgilendirmeye yöneliktir. Bu nedenle olası hatalar idaremizin yapacağı ihaleleri bağlamaz. Kurum kayıtları geçerlidir.
  • İndirilen dosyaları açmak için WinRAR ve Adobe Reader programları bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. Programları indirmek için tıklayın.

  • Belgegeçer (Faks) Numarası : 0 (326) 344 19 33

    Satınalma Servisi İrtibat Numarası : 0 (326) 344 10 54 - 344 17 39 Dahili 1263 - 1262 - 1266

    E - Posta Adresi : satinalma@kirikhandevlet.gov.tr