Kan Transfüzyon Merkezi
25 Haziran 2021

Transfüzyon Merkezimiz hastalarımızın preoperatif ve postoperatif kan ve kan ürünü
ihtiyaçlarını, anlaşmalı olduğumuz Kızılay Bölge Kan Merkezinden sağlayarak gerekli
uygunluk testlerinin yapıldıktan sonra hastamıza verilmesini sağlamaktadır.