Biligayarlı Tomografi BT
29 Haziran 2017

BT(BEYİN TOMOGRAFİ) :Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir