Hasta Rehberimiz
25 Ağustos 2020

HASTANEMİZE BERABERİNİZDE GETİRMENİZ GEREKEN BELGELER

Hastanemiz Tüm Resmi Kurumlar ve SGK. ile anlaşmalıdır.

SGK'lıiseniz; Sadece T.C. Kimlik belgeleri ile başvurabilirler.

NOT: Kimlik belgelerininT.C. numarası olması gerekmektedir.

HASTANEMİZDE NEREYE, NASIL ULAŞILACAĞI

Hastanemizde A,B,C olmak üzere 3 ana Bloktan oluşmaktadır.Hastanemiz Ana girişinde yönlendirme levhaları bulunmaktadır.Poliknikler B, Servisler A, Acil Servis C Blokta bulunmaktadır.

POLİKLİNİK ÇALIŞMA SAATLERİ: HASTA ZİYARET SAATLERİ

Sabah:09:00 / 12:00Öğle: 12:00/13:30 Arası

Öğle :13:30/ 16:00Akşam: 18:00/20:30 Arası

A BLOK

5.Kat:
Çocuk servisi

Süt Çocuk Servisi

Yemekhane

4.Kat:
Dahiliye Servisi

Tutuklu Servisi

Kalite Yönetim Birimi

Nöbetçi Uzman Hekim Odası

3.Kat:
Kadın Doğum Servisi

Palyatif Bakım Ünitesi

2.Kat:
Genel Cerrahi Servisi

1.Kat:
Başhekimlik

Personel Özlük / Mutemetlik

Mali Hizmetler

TİG Birimi/Muhasebe

Satın Alma

Server Odası

ZeminKat:
Bilgi işlem

Sağlık Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Sivil Savunma Birimi

Çalışan Hakları Birimi

Santral

Konferans / Seminer Salonu

Kafeterya

Mescit

-1.BodrumKat:
Ambarlar

Çamaşırhane

Arşiv

Makine Dairesi

Teknik Servis

B BLOK (POLİKİNİKLER)

ZeminKat
Ortopedi ve Travmatoloji polikliniği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Kadın Hastalıkları ve Doğum  Polikliniği

AlçıOdası
 
NST

GebeOkulu


1.Kat :
Laboratuvarlar

-Biyokimya Laboratuvarı

-Mikrobiyoloji Laboratuvarı

-Kan Transfüzyon Merkezi

RadyolojiBölümü
  -MR
  -Tomografi
  -KemikDansitometri
  -Ultrasonografi

   -Mamografi
   -Röntgen

Kan Alma

Eğitimi Birimi

2.Kat:

Çocuk Polikliniği

Dahiliye Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Enfeksiyon Polikliniği

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

Cildiye Polikliniği

Alerji Birimi

Solunum Fonksiyon Testi

Ekg

Eforlu Ekg

DiyabetPolikliniği

Diyetisyen

Sosyal Hizmet Birimi

 Hasta İletişim Birimi

Vezne

Yazı İşleri

Adli Kalem

Mühür/Onay

Manevi Destek Birimi

Klinik Mühendislik Birimi

Evde Sağlık Hizmetleri

Kontrol Teşkilatı

Emzirme/Bebek Bakım Odası

Yetkili Sendika Odası

3.Kat:
Göz Polikliniği

KBB Polikliniği

Endoskopi Ünitesi

Genel Cerrahi Polikliniği

Anestezi Polikliniği

Beyin Cerrahi Polikliniği

Üroloji Polikliniği

Nöroloji Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Psikolog

Odiyometri/Yenidoğan İşitme Tarama

Göz Lazer/Ultrason

Göz Ölçüm Odası

EEG

EMG

Üroflowmetre

Bronkoskopi Ünitesi

Kanser Kayıt Birimi

Organ Bağışı Birimi

C BLOK

1.Kat:
Ameliyathane

Genel Yoğun Bakımlar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

ZeminKat:
Doğumhane

Hemodiyaliz Ünitesi

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

-1.Bodrumkat:
Acil Servis

Tomografi

Morg

Mescit

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ

Kırıkhan Devlet Hastanesi'neGelen;

SGK'lı Hastalar: TC Kimlik numaralarıyla Hasta kabülden muayene sırası alabilirler. Doktor muayenesinden geçen hastalar yatışlarına karar verilirse hasta direkt olarak yatış verilen servise giderek işlemlerini yapar.

ÜCRETLİ Hastalar; Poliklinik muayenesinden sonra yatış verilirse vezneye avans ücret yatırılır. TC Kimlik Numaralı belgesiyle hasta kabule gidilir. İşlemleri tamamlanır ve yatacağı servise yönlendirilir.

Not :Yatış işlemlerinde Hasta Kabulde kimlik fotokopileri gerekmektedir. Yatış işlemlerimesai saati içinde ilgili poliklinikten , mesai saati dışında acil servis hasta kabulden yapılmaktadır.

HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

SGK'lı olan hastaların;çıkış evrakları hekim tarafından hazırlanır. Taburcu işlemleri serviste yapılır.

Ücretli hasta ise;vezneye ücreti yatırıp faturasını alır.

Başka bir kuruluşa sevk edilmişse;hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır. Epikriz raporu hazırlanarak sevk kâğıdı ile birlikte hastanın gideceği üniteye sevki sağlanır.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

Kırıkhan Devlet Hastanesinde size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Burada hasta olarak siz;

1.Saygın bir hizmet almak,

2.Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili olarak bilgi isteme ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,

3.Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini tanımak,

4.Hastalığınız ve tedavinizle ilgili bilgilerin gizli tutulmasını isteme,

5.Mahremiyetinize özen gösterilmesini isteme,

6.İstediğinizde sorumluluğu size ait olmak şartıyla tedavinizi reddetme ve durdurma hakkınızı kullanmak,

7.Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşmak,

8.Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,

9.Kırıkhan Devlet Hastanesi bulunduğunuz süre içerisinde sağlık personeli ile ilgili memnuniyet ve şikâyetlerinizi bildirmek,

10.Doktorunuz gerekli görmüşse, hastanenin işleyişine uygun olmak şartıyla refakatçi bulundurma,

11.Hastanenin belirlediği kurallar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme,

12.Hastanemiz hasta hakları birimine yapacağınız başvuruların sonucunu almak

Hakkına sahipsiniz.

HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

Kırıkhan Devlet Hastanesinden en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

Sorumluluklarınız;

1.Gerekli evrakları eksiksiz getirmek, Kesinlikle Her Hasta Tc Kimliklerini Görevlilere İbra Etmekle Yükümlüdür;

2.Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,

3.Tedavilerinizi yapankişilerin önerilerine uymak,

4.Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,

5.Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,

6.Çevrenizdekilere, diğer hastalara ve personele saygılı olmak,

7.Hastanenin ziyaretçi kurallarına ve diğer kurallarına (fiziksel ve sözlü saldırılarda bulunmak, sigara içmek, alkol ve diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak,

8.Ücretli hasta iseniz ödemelerinizi zamanında yapmak,

9.Sosyal güvenlik veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik varsa, evraklar eksikse bunları gidermek,

10.Personelle işbirliği içinde olmak, sorumluluklarınız bulunmaktadır.

ZİYARETÇİ POLİTİKAMIZ

Hastanın bizim misafirimiz olup hastanemizde ziyaretçilerin kabul etmek için değil, tedavi amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız açısından önem taşımaktadır.

 1. Hastanemiz ziyaret saatleri öğle 12:00- 13:00 ve akyam 18:30-20:30 saatleri arasındadır. Bu saatler dışında çalışanlar haricinde servislere çıkmak yasaktır.
 2. Ziyaretçilerin Hasta Yataklarında oturmaları ve hasta eşyasını kullanmaları yasaktır.
 3. Hastane, uygun görürse ziyaret için ayrı yer gösterebilir yada görüşmesinde sakınca olduğu düşünülen hastalarda(yoğun bakım, bulaşıcı hastalık gibi) ziyarete izin vermeyebilir
 4. Hasta ziyaretine 12 yaşından küçük çocukların getirilmesi yasaktır.
 5. Hastanın sağlığı açısından ziyarete temiz elbiselerle gelinmesi önemlidir.
 6. Ziyarete hastaya yiyecek, içecek, kitap, dergi, gazete hijyenik bakım ürünleri(kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil) çiçek çocuklara zararsız oyuncaklar hediye getirilmesi yasaktır.
 7. Hastanemiz içerisinde sigara içilmesi yasaktır.
 8. Hasta ziyaretleri 15 dakikadan uzun olmamalıdır.
 9. Yoğun bakım ünitelerimizde;

-Yoğun bakım ünitelerimize girişlerde ziyaret sırasında(uyulması gereken kurallar asılıdır). Ellerinizi dezenfektanla temizleyiniz. Koruyucu ekipman(bone, maske, eldiven) takınız, ziyaretiniz sırasında cihazlara dokunmayınız.

 -Hekiminiz uygun gördüğü sürece hastanın tedavisi aksamayacak şekilde hasta yakınlarının 12:00-13:00 saatleri arasında ziyaretleri müsaade edilir. Hastalarla ilgili bilgilendirme telefonla yapılmamaktadır. Hasta yakınına ulaşılması gereken durumlarda, hasta yakınına tarafımızdan ulaşılmaktadır.

-Hasta yakını bekleme alanı ve hasta yakını bilgilendirme alanı mevcuttur. Hasta yakınlarına(1.derece) hastanın hekimi tarafından bilgi verilir.

10. Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde (yoğun bakımlar, palyatif bakım ünitesi, izolasyon odası gibi) yatan hasta ziyaretleri hekim izni ve hemşire gözetiminde yapılır. Hekim tarafından ziyareti uygun görülmeyen hastalara ziyaret yasaktır. İzolasyon odasında yatan hastalar için ziyaret yapılması gerekirse kişisel koruyucu ekipman olmadan ziyaret yapılması yasaktır.

  11. Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi Hasta İletişim Birimi, dilek öneri kutuları ve WEB sayfamızda dilek öneri(e-posta) aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

 

REFAKATÇI POLİTİKAMIZ

 1. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlanır.
 2. Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 3. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek
 4. Refakatçı hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım eder.
 5. Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 6. Yoğun bakım ünitesinde refakatçi bulundurulamaz.
 7. Refakatçilerin hastane içerisinde SİGARA ve ALKOLLÜ madde kullanmaları yasaktır.
 8. Kadın Doğum Servisi, Doğumhane gibi kadın servislerinde erkek refakatçi alınmaz.
 9. Refakatçılar refakat kimlik kartlarını sürekli takmak mecburiyetindedirler. Hasta taburcu edilirken refakat kimlik kartlarını servis hemşiresine teslim edilmelidir.
 10. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakat koltuklarını kullanabilirler.
 11. Refakatçiler ilgili hekim ve hemşire dışında hastasını hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 12. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 13. Refakatçiler hastaları ile ilgili her hangi bir sorun olduğunda hemşireye haber vermelidirler.
 14. Refakatçiler hekim veya hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek vermemelidirler.
 15. Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi Hasta İletişim Birimi, dilek öneri kutuları ve WEB sayfamızda dilek öneri(e-posta) aracılığı ile iletebilirsiniz.
 16. Acil durumlarda hasta odaları kapısında asılı olan ACİL ÇIKIŞ KROKİ ’si takip edilmelidir.
 17. Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde (yoğun bakımlar, palyatif bakım ünitesi, izolasyon odası gibi) hekim tarafından refakatçi uygun görülmeyen hastalara refakatçi kalmaz. İzolasyonda yatan hastalar için refakatçi gerekirse kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hasta başında kalması sağlanır.

         ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ZİYARETÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI 

 Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastalarda, yattığı zaman sürecinde, hastanedeyken meydana gelen(bulaşan veya gelişen)enfeksiyonlara hastane enfeksiyonları denir. Hasta ziyaretlerinde belirli kurallara uyulmadığı takdirde Hastane Enfeksiyonu riski artabilmektedir.

 

 • Ziyaret saati hergün  12:00-13:00 saatleri arasındadır.
 • Hasta bilgilendirme saati 09:00-10:00 arasındadır.
 • Yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyareti 12:00 de başlamakta her hasta için 2 kişi ile sınırlı olup toplam ziyaret süresi 5 dakikadır. Yoğun bakım sorumlu hemşiresi veya doktoru yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatini değiştirebilir veya iptal edilebilir.
 • Solunum yolu enfeksiyon bulgusu olan(öksürük, hapşırık ,burun akıntısı vb.) ziyaretçiler içeri girmemelidir.
 • Yoğun bakım ünitelerinde hasta yakınının bilgilendirilmesi; hastanın ilk kabulünde ve hergün hastanın genel durumu ve tedavi sürecini kapsayacak şekilde doktor tarafından yapılır.
 • Hasta yakınlarının hastanede sürekli beklemelerine gerek yoktur .  Agecil durumlarda telefon aracılığı ile hasta yakınlarına ulaşılır.
 • Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının doktor bilgilendirmesi için müsait olana kadar beklemesi gerekmektedir.
 • Gece nöbette olağan dışı bir durum gerçekleştiğinde hasta yakınlarına telefon ile  nöbetçi doktor tarafından bilgi verilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KURALLARI

1.Kırıkhan Devlet Hastanesine gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.

2.Aracınızda değerli eşya bırakmayınız.

3.Kapı ve camlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

4.Herhangi bir eşyanızın kayıp olması veya çalınması halinde en yakın güvenlik görevlisinden yardım isteyiniz.

5.Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla para vb. ) yanınızda getirmeyiniz.

6.Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde güvenlik görevlilerini haberdar ediniz.

RANDEVU ALIMI

İnternetten randevu alabileceğiniz site adresimiz www.kirikhandh.saglik.gov.tr/ Online Hizmetler/ MHRS'dir. Randevu alabilmeniz için kimlik bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekir. Aldığınız randevu günü ve saatindenen geç 15 dakika öncesinde hasta kabul bölümünden fiziki sıra numarası alınmalıdır.

Telefonla randevu 182 No MHRS Sağlık Bakanlığı Merkezi Randevu Servisini Arayarak Telefonla Randevu Alabilmektedirler Aldığınız randevu günü ve saatinden en geç 15 dakika öncesinde hastane bilgi işlem bölümünden fiziki sıra numarası alınmalıdır.

SAĞLIK RAPORU

HerhaftaPerşembe öğleden sonra heyet toplanır (Tam teşekküllü raporlar,özürlüraporları,durum bildirir raporlar verilir.)

ŞİKÂYETLERİNİZİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ

Hasta veya yakınları tıbbi bakım, evrak işlemleri veya yataklı kurum hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini yazılı olarak bildirebilirler.

1.Herhangi bir şekilde hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız hastanemiz B Blok zemin katında yer alan Hasta İletişim Birimine bizzat müracaat ederek,

2.184 Nolu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini (SABİM) arayarak,

3.Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan hasta şikayet bildirim formunu doldurarak şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

4.Hasta hakları birimine yaptığınız yazılı başvurular, yönetmeliğe uygun ilhasta hakları kurulu tarafından değerlendirilip sonucu yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

5.Ayrıca dilek ve önerileriniz olduğu durumlarda katlarda bulunan dilek öneri kutularına veya www.kirikhandh@saglik.gov.tr adresinde bulunun dilek ve öneri linkinden de yapabilirsiniz.

Kırıkhan Devlet Hastanesi sağlık hizmetinin kalitesini sürekli iyileştirmek amacını benimsemiştir. Hizmetlerin aksamadan ve istenilen şekilde verilebilmesi için gösterdiğiniz desteğe ve anlayışa teşekkür ederiz..