Merkez Labaratuvar
25 Haziran 2021

Merkez Laboratuvar Nedir?

Merkez laboratuvar birden fazla uzmanlık alanı gerektiren bölüm ve birimlerden oluşmuş laboratuvarlardır.

Biyokimya laboratuvarında Biyokimya uzmanları, Mikrobiyoloji bölümünde Mikrobiyoloji uzmanları, Patoloji bölümünde ise Patoloji uzmanları ve laborantları aracılığı ile çalışılmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızda Merkez Laboratuvarlar ileri teknoloji tıbbi cihazlara ve kaliteli sarf malzemeler ile hizmet etmektedir. Personel ve donanım doğru sonucun elde edilmesinde son derece önemlidir.

Merkez laboratuvarlarında yapılan testler numunelerine göre (Kan, idrar, gaita, sürüntü gibi) çeşitlilik gösterirler. Uygun şartlarda doğru bir biçimde alınan numuneler yapılacak tahlil türüne göre ilgili laboratuvar bölümüne gönderilir. Gönderilen bu numuneler uygun teknikler kullanılarak analiz ve tetkik edilir. Normal referans değer aralıklarına göre herhangi bir problem olup olmadığına bakılarak karar verilir. Her test cihazının ve kitlerin kendine has referans değer aralıkları bulunmaktadır. Bu değerlerin kontrolü ilgili laboratuvar uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra istemin yapıldığı servise gönderilir. Alanlarında uzman kişilerce çalışılan testlerin doğruluk oranı yüzde yüze yakın biçimde gerçekleşmektedir. Çalışanların güncel bilgilere sahip olması ve cihazların kalibrasyonları laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliğini artırmaktadır. Doktorlarımızın hastalarımıza doğru tedaviyi uygulamasında laboratuvar tahlillerinin katkısı vazgeçilmezdir. Doğru teşhis doğru tedaviyi, doğru tedavi ise hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştıracaktır.