Biyokimya Labaratuvarı
25 Haziran 2021

Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların
önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde
(serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile
analizlerin gerçekleştirilmesi,
Biyokimya laboratuvarında hangi işlemler yapılır?
Biyokimya laboratuvarında rutin biyokimya testleri, hormon testleri, ilaç ve
uyuşturucu testleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, lipid profili, idrar tetkikleri
ve gaita tetkikleri yapılmaktadır.