Mikrobiyoloji Labaratuvarı
25 Haziran 2021

Mikrobiyoloji laboratuvarımızda bakteri, virüs, mantar, parazit ve diğer
mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların tanısını koymaya yönelik testler
çalışılmaktadır. Bunun için çeşitli direkt ve indirekt test yöntemleri
kullanılmaktadırMikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin bazıları şunlardır: Kültür
testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç
araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit
yumurtası araması, antijen tarama testleri,