Göz Ölçüm Odası
25 Haziran 2021

GÖZ ÖLÇÜM POLİKLİNİĞİ
Göz numarasını ölçmeye yarayan otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığını ölçülür ve en uygun gözlük numaraları tespit edilir.