Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
25 Haziran 2021

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi'ne Ameliyathane'den ve diğer birimlerden gelen setleri,
aletleri ve diğer malzemeleri, sayımını ve hasar kontrolünü yaparak teslim alır, otomasyona
kayıt eder, sayım ve kontrolünü yaparak teslim eder.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ana faaliyetleri nelerdir?
1- Malzeme kabul
2- Yıkama ve temizlik
3- Dekontaminasyon
4- Muayene/kontrol
5-Paketleme
6- Sterilizasyon
7- Depolama
8- Dağıtım ve geri dönüş
 Bu işlemlerin yürütülmesinde çeşitli cihaz ve alternatif yöntemler kullanılmaktadır.
Başlıca sterilizasyon yoları şunlardır.

 ısı ile sterilizasyon. basınçlı buhar ile sterilizasyon. kuru sıcak hava
ile sterilizasyon.
 süzme ile sterilizasyon (filtrasyon)
 ışınlar ile sterilizasyon (ışınlama)