Kırıkhan Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmete Girmiştir.
15 Ekim 2018

Kırıkhan Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktorumuz Reşide Aksoy Esmerboğa ve Çalışma Ekibi İle Halkımıza Hizmet Vermeye Başlamıştır.

 • d8aa8bcc-b65b-4c7a-a0b4-8385bd86cc78.jpg
 • 2c10db3b-eae5-4658-a898-6c481a3dac6c.jpg
 • 18c26e17-a9fc-4fdf-a39f-3ff4dd2bb247.jpg
 • ee0fc770-3c79-4d70-bbbe-f2572bcb736f.jpg
 • dc81493f-055a-4b8a-b172-db4a78983422.jpg
 • cd333841-5ad6-44a8-bb8d-fd6cc026614e.jpg
 • c495d2fb-c29c-47f5-bcf0-c726117a8a8b.jpg
 • 163cab84-eb4b-42d4-896e-12426b40f833.jpg
 • 113e0c2c-858e-4f13-8495-b241bd4e46b8.jpg
 • 82f2ee88-6c98-4df3-8415-6c619d772c34.jpg
 • 868b390b-9238-4856-a1a7-aac5ed8800ba.jpg


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Nedir?

                  Ruhsal problem yaşayan hastalara,  toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde  psikososyal destek hizmeti veren,hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmet  sunan merkezdir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetler

               Psiko eğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının eğitimi)Sosyal Beceri Eğitimi (hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların insan ilişkilerini yeniden düzenleyecek becerilerin kazandırılması eğitimi)

                İş-uğraş, rehabilitasyon ; (hastalık etkisiyle öz bakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans gösteremeyen hastalarla öz bakım becerilerinin kazandırılması ve ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme becerisinin kazandırılması için çalışılması.)

Bireysel danışmanlık

                 Hastaları hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek (psiko-eğitim).

                 Hasta yakınlarını bilgilendirmek ve hastalığın neden olduğu problemlerle başa çıkmayı öğrenmek
                 
                 Hastanın ilgisi ve yeteneğine göre güzel sanatlar, müzik gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığın neden olduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlamak

                 Hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek, üretken hale getirmek

                 Kayıtlı hastalar ekiple birlikte belirleyeceği program çerçevesinde merkezde günübirlik vakit geçirmek


Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Nasıl Müracaat Edilir?

               Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat  kurar.

                 Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir

                 Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.

                 Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.