Çocuk Gelişimcisi Burcu Gençoğlu Hastanemizde Göreve Başlamıştır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde 0-14 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimini Değerlendirmek Üzere Oluşturulan Çocuk Gelişimi Birimi Hizmete Girdi.

Kırıkhan Devlet Hastanesinde, 0-14 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek üzere oluşturulan Çocuk Gelişimi Birimi hizmete girdi. Kırıkhan Devlet Hastanesi Çocuk Gelişimcisi  Burcu Gençoğlu, ailelerin, çocuklarının gelişim sürecini takip etme açısından Çocuk Gelişim Biriminin önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Çocuk Gelişimi Biriminde, sadece gelişme geriliği gösteren çocuklar değil, sağlıklı görünümdeki çocukların da olası gelişimsel sorunları saptanabiliyor.

  • 7f64d8bb-081a-467c-b11a-543ad54ac81c.jpg
  • ff374dcb-0b3a-4c82-aaea-f8adcf18956e.jpg
  • 2ec1291b-0c15-4f36-9ef9-f74745f2f36e.jpg
  • 0b70875c-8a52-47ac-8f25-f43435f9b0d7.jpg
  • ab12236d-fd31-4a4b-8b34-065ca1570d03.jpg
  • 320f6ae3-5e2c-476e-b22f-bf7aabe2487f.jpg
  • 813f19c8-ae6d-4412-b41c-524b2109b4a2.jpg
  • aacef87c-30c8-4bb5-bc3c-4e8463a46cae.jpg


Nasıl Başvuru Yapılmalı ?

1.
Hastanemizde çocuk doktoruna sıra alarak hekim görüşü yada mevcut problemler doğrultusunda hekime çocuk gelişim uzmanı yönlendirilmesi ,
2. Sonrasında Çocuk Gelişimcimizden randevu alınmalı .

Çocuk Gelişimi Polikliniğinde Yapılan Çalışmalar;


1) T
üm gelişim alanlarında (bilişsel, dil, psiko-sosyal, özbakım ve motor gelişim) çocuk gelişimsel takibini yapmak ve gelişim çizelgesi hazırlamak ve gerekli takipleri devam ettirmek,

2) 0-14 Ya
ş arasındaki çocukların gelişimi ve eğitiminde alınacak önlemler ve yardım yöntemleri çalışmaları yapmak,

3) Anne- baba e
ğitimi ve danışmanlığı yapmak,

4) 
Özel gereksinimi olan çocukların gelişim takibi ve aile eğitimi,

5) Davran
ım bozukluğu olan çocukların ailelerinin eğitimi ve yönlendirilmesi,

6) 
Özel gereksinimi olan çocukların normal eğitim kurumlarına kaynaştırma( entegrasyon) çalışmaları için aile ve eğitimciler rehberlik yapmak,

7) Engelli 
çocuk ailelerine özel eğitim danışmanlığı ve yönlendirme çalışmaları yapmak,

8) Dil ve konu
şma bozukluğu olan,

9) 
Öğrenme güçlüğü olan,

10) Okuma-yazma problemi olan,

11) Duygusal ve sosyal uyum problemi olan,

12) Zihinsel engelli olan,

13) Fiziksel yetersizli
ği olan,

14) Davran
ış bozukluğu olan,

15) Geli
şim geriliği olan,

16) Alt
ınııslatma, tuvalet eğitimi, saldırganlık, anti-sosyal kişilik, yeme problemi, okul korkusu, çalma, yalan söyleme, dikkat eksikliği vb. problemi olan çocuklara ve ailelere danışmanlık yapmak.

17) Uzman doktorlar
ımız tarafından muayene edilen bebek ve çocukların gelişimsel değerlendirilmesi yapmak ve ailelere öneriler vermek.

18) Çocuk Doktorlar
ı ve Çocuk Gelişimi Uzmanı'nın işbirliği ile yürütülen çalışmalar, ailelere çocuk büyütürken karşılaştıkları güçlükler konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

UYGULANAN TESTLER

Çocuklarda gelişmenin izlenmesi, normalden sapmaların erken tanılanabilmesi için;

• Danver II Gelişimsel Tarama Testi

• Ankara Gelişim Tarama Testi (Agte )

testleri uygulanmaktadır.