PCR Labaratuvarı
25 Haziran 2021

Bu laboratuvarlarda pcr yöntemi sayesinde insanlarda çeşitli hastalıklara neden olan birçok
mikrobun tespit edilmesi gerçekleştirilebilir. PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz
Zincir Reaksiyonu) testi bugünlerde corona virüs salgını nedeniyle sık sık gündeme gelen bir
testtir.