26 Ekim Hasta Hakları Münasebetiyle Hastalarımız Broşür Dağıtılarak Bilgilendirildi

26 Ekim Hasta Hakları günü münasebetiyle, hastanemiz hasta hakları birim sorumlusu tarafından, hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtılarak bilgilendirilmelerde bulunuldu.

  • a9eaf84b-ef04-4131-b848-2578ef683e6e.jpg
  • 14329a92-edf8-4a23-9217-b2a85de63342.jpg
  • 70adf08f-a9f9-4510-a86e-2d28e4cf8bbb.jpg
  • 798c9ebb-e907-4067-884f-8a6265233ee8.jpg
  • affe523b-69e2-48c5-9be9-b07ae59e08b2.jpg
  • 0c885eb3-1723-48bb-b08b-8ce1d3eb9041.jpg


26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ
Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Sağlıklı olma hakkı kişinin yaşamında sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine vurgu yaparken; hasta hakkı, kişinin sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder.