Personel/Özlük Birimi

Birim Çalışanları

BİRİM SORUMLUSU-ŞEF
Fatma Erdem

 BİRİM ÇALIŞANLARI
Halil Çolak
Hüseyin Kuşkonmaz
Mehmet Pehlivan

05 Mayıs 2022