Satın Alma (Gider Tahakkuk) Birimi

Birim Çalışanları

BİRİM ÇALIŞANLARI
 Osman Ünan
Yakup Akyüz
Arzu Uysal
Selahattin Kaya
Erdinç Baltacı

05 Mayıs 2022