Klinik Mühendislik
06 Temmuz 2022

Klinik mühendisliği; Amerikan Klinik Mühendisliği Kolejinin (ACCE) 1992’de yaptığı tanıma göre “Hasta bakımını, uygulamalı mühendislik ve yönetim kabiliyetiyle birleştiren, geliştiren ve sağlık teknolojisiyle destekleyen profesyonellerin çalıştığı mühendislik dalıdır. 

IPEM(Institution of Physics and Engineering in Medicine)’e göre ise “Klinik mühendisleri görüntüleme, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve araştırmalar için malzeme ve donanım dizayn eden mühendislerdir.

Genel olarak klinik mühendisleri, hastalıkların araştırılmasında ve evrelerinde kullanılan cihazların dizaynı ve geliştirilmesinde görev alan mühendislerdir. Klinik mühendisleri; fiziksel bilimleri , malzeme ve imalat bilgilerini hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanmak için üretilen makinelerin tasarımında ve yapımında kullanırlar.