Hastane Afet Planı (HAP) Toplantımızı Gerçekleştirdik

Hastane Afet Planı (HAP) toplantımızı gerçekleştirdik.

  • ac5b2910-6924-4739-8308-f238aae0a787.jpg
  • b31fe527-bd35-4c30-bc3f-5d298bdcb323.jpg
  • 01cdfe11-bb03-4d62-be16-2c74fa53c4f8.jpg
  • add975e6-feae-43cb-a006-84a7bc1dac46.jpg
  • 19b75aa7-9dfe-4bfe-9a2d-0a2529778eb4.jpg


Hastane Afet Planı (HAP) Nedir?
Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum itibariyle gerek doğa kaynaklı gerek insan kaynaklı her türlü afet ve acil durumun yaşandığı bir konuma sahiptir.

Dünyada ve ülkemizde bugüne kadar yaşanan afet ve acil durumlardan edinilen tecrübeler, her sektörün kendi alanına dair tehlike ve riskleri belirleyerek, yaşanacak olumsuz durumlara hazırlıklı olmaları gerektiğini göstermektedir. Sağlık sektörünün önemli bileşenlerinden olan hastaneler, a lumun can damarı niteliğindedir. Hastaneler afet ve acil durumun boyutu ne olursa olsun, sağlık hizmetini kesintiye uğratmadan sunmaya devam etmek zorundadır. Bu bağlamda, yaşanacak her türlü afet ve acil durumlarda hastanelerin sundukları sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması için “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı, hastane hizmetlerinin her durumda sürdürelebilir olmasını sağlayarak, hasta ve yaralılara en etkin tedavi hizmetinin sunulmasını ve personelin ihtiyaç ve güvenliğini gözetmeyi temel almaktadır.

Afet yönetim evrelerinin tamamını kapsayan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı" çok yönlü ve disiplinli bir çalışma yürütmeye kılavuzluk ederken, İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı'nın (İL-SAP) en önemli basamaklarından birini teşkil ederek ulusal afet yönetim sistemine de çok önemli bir katkı sağlayacaktır.