26 Ekim Hasta Hakları Günü Münasebetiyle Hasta ve Hasta Yakınlarımız Bilgilendirildi.

Hasta Hakları; Sağlık hizmetinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişinin, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasını destekler. Türkiye'de 1998 yılında 26 Ekim "Hasta Hakları Günü" olarak kabul edilmiştir. Günün önemine binaen hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, hasta hakları birim sorumlusu tarafından hastanemizde yatarak ve ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

  • ecb21198-5dc0-4006-9704-4baa9b87088f.jpg
  • dc9b95ef-5aa4-482d-8c9a-860c9ea740fa.jpg
  • 83127ae3-830d-4d96-a7da-d102a336aeb7.jpg
  • 51334dfe-78dd-4265-bbf9-d3850a87d939.jpg
  • 387eb7ae-c541-44bd-9c60-d46d86ea28f0.jpg