Hasta Rehberimiz
31 Mayıs 2018

HASTANEMİZE BERABERİNİZDE GETİRMENİZ GEREKEN BELGELER

Hastanemiz Tüm Resmi Kurumlar ve SGK. ile anlaşmalıdır.

SGK'lıiseniz; Sadece T.C. Kimlik belgeleri ile başvurabilirler.

NOT: Kimlik belgelerininT.C. numarası olması gerekmektedir.

HASTANEMİZDE NEREYE, NASIL ULAŞILACAĞI

Hastanemizde A,B,C olmak üzere 3 ana Bloktan oluşmaktadır.Hastanemiz Ana girişinde yönlendirme levhaları bulunmaktadır.Poliknikler B, Servisler A, Acil Servis C Blokta bulunmaktadır.

POLİKLİNİK ÇALIŞMA SAATLERİ: HASTA ZİYARET SAATLERİ

Sabah:08:00 / 12:00Öğle: 12:00/13:30 Arası

Öğle :13:30/ 16:00Akşam: 18:00/20:30 Arası

A BLOK

5.Kat :
Çocuk Servisi
Yemekhane

4.Kat :
Dahiliye Servisi
Kalite Birimi
Nöbetçi Uzman Hekim Odası

3.Kat :
Kadın Doğum Servisi
Palyatif Bakım Ünitesi

2.Kat :
Genel Cerrahi Servisi

1.Kat :
Başhekimlik

Personel Özlük / Mutemetlik

Mali Hizmetler

TİG Birimi/Muhasebe

Satın Alma

 

0.Zemin Kat :
Bilgi işlem

Sağlık Kurulu

Santral

Konferans / Seminer Salonu

Kafeterya

Mescit

-1.Bodrum Kat :
Ambarlar

Çamaşırhane

Arşiv

Makine Dairesi

B BLOK (POLİKİNİKLER)

-2.Bodrum Kat: 
Ortopedi polikliniği

Fizik Tedavi Polikliniği

Kadın Doğum Polikliniği

Alçı Odası
 
NST


 

-1.Bodrum Kat :
Laboratuvar

Radyoloji Bölümü
   -MR
   -Tomografi
   -Kemik Dansitometri
   -Ultrason
   -Röntgen

Kan Alma

 

0.Zemin Kat :
Hasta İletişim Birimi

Çocuk Polikliniği

Dahiliye Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Enfeksiyon Polikliniği

Göğüs Hastalıkları Poliklinği

Cildiye Polikliniği

Sosyal Hizmet Birimi

Vezne

Yazı İşleri

Adli Kalem / Mühür Onay

Diyabet Polikliniği

Diyetisyen

Manevi Destek Birimi

 

1.Kat:
Göz Polikliniği

KBB Polikliniği

Endoskopi Ünitesi

Genel Cerrahi Polikliniği

Anestezi Polikliniği

Beyin Cerrahi Polikliniği

Üroloji Polikliniği

Nöroloji Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Psikolog

 

C BLOK

1.Kat :
Ameliyathane

Genel Yoğun Bakım/Yenidoğan Yoğun Bakım

Sterilizasyon

 

0.Zemin Kat:
Doğumhane

Diyaliz

 

-1.Kat :
Acil Servis

Tomografi

Morg

Mescit

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ

Kırıkhan Devlet Hastanesi'neGelen;

SGK'lı Hastalar: TC Kimlik numaralarıyla Hasta kabülden muayene sırası alabilirler. Doktor muayenesinden geçen hastalar yatışlarına karar verilirse hasta direkt olarak yatış verilen servise giderek işlemlerini yapar.

ÜCRETLİ Hastalar; Poliklinik muayenesinden sonra yatış verilirse vezneye avans ücret yatırılır. TC Kimlik Numaralı belgesiyle hasta kabule gidilir. İşlemleri tamamlanır ve yatacağı servise yönlendirilir.

Not :Yatış işlemlerinde Hasta Kabulde kimlik fotokopileri gerekmektedir. Yatış işlemlerimesai saati içinde ilgili poliklinikten , mesai saati dışında acil servis hasta kabulden yapılmaktadır.

HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

SGK'lı olan hastaların;çıkış evrakları hekim tarafından hazırlanır. Taburcu işlemleri serviste yapılır.

Ücretli hasta ise;vezneye ücreti yatırıp faturasını alır.

Başka bir kuruluşa sevk edilmişse;hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır. Epikriz raporu hazırlanarak sevk kâğıdı ile birlikte hastanın gideceği üniteye sevki sağlanır.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

Kırıkhan Devlet Hastanesinde size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Burada hasta olarak siz;

1.Saygın bir hizmet almak,

2.Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili olarak bilgi isteme ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,

3.Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini tanımak,

4.Hastalığınız ve tedavinizle ilgili bilgilerin gizli tutulmasını isteme,

5.Mahremiyetinize özen gösterilmesini isteme,

6.İstediğinizde sorumluluğu size ait olmak şartıyla tedavinizi reddetme ve durdurma hakkınızı kullanmak,

7.Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşmak,

8.Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,

9.Kırıkhan Devlet Hastanesi bulunduğunuz süre içerisinde sağlık personeli ile ilgili memnuniyet ve şikâyetlerinizi bildirmek,

10.Doktorunuz gerekli görmüşse, hastanenin işleyişine uygun olmak şartıyla refakatçi bulundurma,

11.Hastanenin belirlediği kurallar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme,

12.Hastanemiz hasta hakları birimine yapacağınız başvuruların sonucunu almak

Hakkına sahipsiniz.

HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

Kırıkhan Devlet Hastanesinden en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

Sorumluluklarınız;

1.Gerekli evrakları eksiksiz getirmek, Kesinlikle Her Hasta Tc Kimliklerini Görevlilere İbra Etmekle Yükümlüdür;

2.Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,

3.Tedavilerinizi yapankişilerin önerilerine uymak,

4.Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,

5.Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,

6.Çevrenizdekilere, diğer hastalara ve personele saygılı olmak,

7.Hastanenin ziyaretçi kurallarına ve diğer kurallarına (fiziksel ve sözlü saldırılarda bulunmak, sigara içmek, alkol ve diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak,

8.Ücretli hasta iseniz ödemelerinizi zamanında yapmak,

9.Sosyal güvenlik veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik varsa, evraklar eksikse bunları gidermek,

10.Personelle işbirliği içinde olmak, sorumluluklarınız bulunmaktadır.

ZİYARETÇİ KURALLARI

Hastanız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle belirtilen kurallara uymanız hastanız açısından önem taşımaktadır.

1.Ziyaretçi kabul etmeyen servislere girmek için ısrar etmemek,

2.Hasta ziyaretleri her gün 12.00-13.30 ve 18.00-20.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

3.Hastanın yanında aynı anda 2 kişiden fazla ziyaretçininbulunmaması,

4.Hasta ziyaretlerine çocukların getirilmemesi,

5.Hastaya dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemesi,

6.Ziyaret saatinin 1 saat olması hastanın yanında 1 saat kalınabilir şeklinde düşünülmemeli, mümkün olduğunca hasta ziyaretleri kısa tutulmalıdır.

7.Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, çiçek, hijyenik bakım ürünleri dışında zarar verebilecek şeyler getirilmemeli,

8.Diğer hastaların rahatsız olması veya tedavilerinin yapılması gerekli olduğunda personele zorluk çıkarılmadan odanın boşaltılması gerekmektedir.

REFAKATÇİ KURALLAR

1.Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

2.Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

3.Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

4.Refakatçi için hasta kabulden refakatçi kartı alınması gerekir.

5.Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

6.Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

7.Bazı servislerde refakatçi uygulaması yoktur. (Yoğun bakım vb. )

8.Bu ana kurallar dışında her servisin ya da hastanın durumuna göre özel refakatçi politikası oluşturulabileceği unutulmamalıdır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KURALLARI

1.Kırıkhan Devlet Hastanesine gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.

2.Aracınızda değerli eşya bırakmayınız.

3.Kapı ve camlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

4.Herhangi bir eşyanızın kayıp olması veya çalınması halinde en yakın güvenlik görevlisinden yardım isteyiniz.

5.Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla para vb. ) yanınızda getirmeyiniz.

6.Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde güvenlik görevlilerini haberdar ediniz.

RANDEVU ALIMI

İnternetten randevu alabileceğiniz site adresimiz www.kirikhandh.saglik.gov.tr/ Online Hizmetler/ MHRS'dir. Randevu alabilmeniz için kimlik bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekir. Aldığınız randevu günü ve saatindenen geç 15 dakika öncesinde hasta kabul bölümünden fiziki sıra numarası alınmalıdır.

Telefonla randevu 182 No MHRS Sağlık Bakanlığı Merkezi Randevu Servisini Arayarak Telefonla Randevu Alabilmektedirler Aldığınız randevu günü ve saatinden en geç 15 dakika öncesinde hastane bilgi işlem bölümünden fiziki sıra numarası alınmalıdır.

SAĞLIK RAPORU

HerhaftaPerşembe öğleden sonra heyet toplanır (Tam teşekküllü raporlar,özürlüraporları,durum bildirir raporlar verilir.)

ŞİKÂYETLERİNİZİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ

Hasta veya yakınları tıbbi bakım, evrak işlemleri veya yataklı kurum hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini yazılı olarak bildirebilirler.

1.Herhangi bir şekilde hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız hastanemiz B Blok zemin katında yer alan Hasta İletişim Birimine bizzat müracaat ederek,

2.184 Nolu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini (SABİM) arayarak,

3.Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan hasta şikayet bildirim formunu doldurarak şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

4.Hasta hakları birimine yaptığınız yazılı başvurular, yönetmeliğe uygun ilhasta hakları kurulu tarafından değerlendirilip sonucu yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

5.Ayrıca dilek ve önerileriniz olduğu durumlarda katlarda bulunan dilek öneri kutularına veya www.kirikhandh@saglik.gov.tr adresinde bulunun dilek ve öneri linkinden de yapabilirsiniz.

Kırıkhan Devlet Hastanesi sağlık hizmetinin kalitesini sürekli iyileştirmek amacını benimsemiştir. Hizmetlerin aksamadan ve istenilen şekilde verilebilmesi için gösterdiğiniz desteğe ve anlayışa teşekkür ederiz..