Mutemetlik Birimi

  BİRİM ÇALIŞANLARI
1 - Özer Denizoğlu
2 -Ahmet Kurt
3 -Hamide Özpişkin
4 -Zekeriya Bayır
5 -Ahmet Özdemir

  GÖREV TANIMLARI

GÖREV ADI (Sorumlusu):
Mutemet

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü
Müdür Yardımcısı

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

GÖREV AMACI:
Çalışanların maaş ve her türlü ücret tahakkuklarını yapmaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

 1. Aylık maaş bordrolarını yapmak,
 2. Aylık nöbet bordrolarını yapmak,
 3. Aylık döner sermaye, vardiya ve ek ödeme bordrolarını yapmak,
 4. İcap ödemelerini ve ikinci görev ödemelerini yapmak,
 5. Personelin genel sağlık sigorta işlemlerini takip etmek,
 6. Banka, muhasebe, saymanlık işlemlerini takip etmek,
 7. Giden ve gelen personelin yolluk bordrolarını yapmak,
 8. Personelin derece kademe ilerlemelerini takip edip maaş bordrolarına işlemek,
 9. Biriminde çalışan personelin çalışma düzenini ve görev dağılımını yapmak,
 10. Birim içerisinde görev dağılımı çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapmaktır.
 11. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmaktır.


Nasıl Gidilir?

Nasıl Gidilir?
Kırıkhan Devlet Hastanesi
Başhekimlik Binası
1. Kat


05 Mayıs 2022