Mutemetlik Birimi

Birim Çalışanları

BİRİM ÇALIŞANLARI
Özer Denizoğlu
Ahmet Kurt
Hamide Özpişkin
Zekeriya Bayır
Ahmet Özdemir

05 Mayıs 2022